מידע אישי

//

העדפות לינה

אוניברסיטאות שמקבלות דולרים פדרליים נדרשות על ידי הממשלה הפדרלית לבקש מידע דמוגרפי מסוים כדי לעמוד בדרישות הדיווח הפדרליות. בקשות מתבקשות לספק את המידע הבא בהתנדבות. מידע זה לא ינוצל באופן מפלה.
שְׁגִיאָה: התוכן מוגן.